Zoek
 
Branche
 1  Bouw en Infra
 2  Calamiteitendiensten
 3  Industrie
 4  Logistiek
 5  Overheid
 6  Waterwerken
 
Producten
  Bescherming
  Calamiteiten
  Opslag
  Reiniging
   
 
         
  | Absorbit Group
  | home | contact | nieuws  |  links |  vacatures    
     
  Disclaimer  

 

 

 
 

Copyright warning; Information appearing on Absorbittrading.nl is the copyright of Absorbit Trading B.V. (Absorbit) and must not be reproduced in any medium without licence. Users must not republish any part of the data, whether revised, adapted or otherwise, either on another website, or in any other medium, facsimile, print, electronic or otherwise, or as part of any commercial service without prior written permission of Absorbit.

Absorbit endeavours to ensure that the information is correct but does not accept any liability for error or omission.

This website includes links to external websites. These links are included to give you an opportunity to explore an issue in more depth. Absorbit is not responsible for the content of these Internet Sites.

Deze internetsite wordt u aangeboden door Absorbit Trading B.V., hierna te noemen Absorbit. De inhoud ervan (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur vanaf het startpunt www.absorbittrading.nl) is eigendom van Absorbit en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming niet worden verveelvoudigd. De inhoud van de site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Copyright Absorbit - Niets uit de tekst of grafische voorstellingen op deze internetpagina mag zonder schriftelijke toestemming van de directie van Absorbit worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins. Dit geldt ook indien informatie geheel of gedeeltelijk zou worden bewerkt. Er mag niets van worden gekopieerd en/of aan veranderd. Absorbit zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Absorbit aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.absorbitradingt.nl, of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt. Bepaalde links (doorverwijzingen) in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Absorbit geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Deze sites kunnen ook informatie bevatten over producten die niet bij Absorbit verkrijgbaar zijn.

Gegevens, suggesties, ideeën en materialen die u aan Absorbit toestuurt (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier) zijn in principe niet-confidentieel en mogen door Absorbit vrijelijk en zonder uw toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Het is Absorbit daarbij toegestaan om door u voorgestelde ideeën, concepten, kennis en technieken naar eigen inzicht te gebruiken, ook voor het ontwikkelen, produceren en verkopen van (nieuwe) diensten en producten.

Alle gegevens die u stuurt naar www.absorbittrading.nl dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Absorbit behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze juridische verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

 


   
   Disclaimer | Voorwaarden